Kategorier

Noen tips om ugrasbekjempelse

Ugrasbekjempelse er mest effektivt når ugraset vokser, vanligvis i perioden mars – september. Det er da en større overflate som kan ta opp sprøytemidlet. Det

Les mer