RETNINGSLINJER FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi legger stor vekt på beskyttelsen av dine personopplysninger. Derfor har vi forpliktet oss til å behandle dataene dine i samsvar med gjeldende lov, inkludert forordning (EU) nr. 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet av 27. april 2016 (heretter referert til som “GDPR”). Formålet med denne policyen for beskyttelse av personopplysninger (heretter referert til som “policy”) er å forklare deg hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvordan vi behandler dem og hvordan du kan hevde dine rettigheter. Disse retningslinjene ble oppdatert 30. september 2021.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger?

SBM Life Science, lokalisert på 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Frankrike og registrert i handels- og bedriftsregisteret i Lyon under nummer 813 770 542, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilken personlig informasjon behandler vi om deg?

Personopplysningene vi behandler er de du oppgir til oss ved å fylle ut et skjema via kontaktsiden på nettsiden vår. Når du fyller ut dette skjemaet, er noe av den forespurte informasjonen obligatorisk. De er merket med en stjerne. Hvis du ikke fyller ut denne informasjonen, vil ikke SBM kunne behandle forespørselen din. Vi samler også inn din personlige informasjon gjennom informasjonskapslene som er tilgjengelige på nettstedet vårt. Personopplysningene du kan gi oss inkluderer derfor følgende kategorier: ditt kjønn, ditt navn, ditt etternavn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, din fødselsdato og din yrkesaktivitet. Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi samle inn dato og klokkeslett for tilkoblingen, hvilken søkemotor du brukte og din IP-adresse. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i punkt 7 i denne policyen.

Hvorfor behandler vi din personlige informasjon?

Vi behandler dine personopplysninger kun med det formål å svare på forespørselen din med all relevant informasjon og dokumentasjon som du har bedt om fra oss eller av andre grunner som du har kontaktet oss på. Du kan se punkt 7 hvor vi forklarer hvorfor vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Vi behandler personopplysningene dine fordi vi har en legitim interesse i å gi deg alle svarene og all informasjonen som kreves for din forespørsel om kontakt. Når det gjelder informasjonskapsler, behandler vi dine personopplysninger etter ditt samtykke.

Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?

Våre informasjonssystemer er beskyttet mot uautorisert tilgang. Kun personer i våre interne avdelinger har tilgang til dine personopplysninger, basert på personlig identifikasjon eller andre autentiseringsmetoder og kun dersom det er relevant for dem å kunne utføre sine oppgaver. SBM har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ødeleggelse, tap, endring, uautorisert, ulovlig eller utilsiktet avsløring, misbruk og skade. For eksempel har vi implementert antivirusprogramvare, backup osv.

Hvem blir din personlige informasjon gitt til?

Din personlige informasjon kan sendes til:
  • interne SBM-ansatte som trenger dem, og innenfor rammen av deres ansvar.
  • tredjepartsorganisasjoner. Når dette er tilfelle, sørger vi for at de tar sikkerhets- og lagringstiltak for personopplysninger og at de overholder databeskyttelseslovene på samme måte som vi gjør.
  • land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). I slike tilfeller sikrer SBM at internasjonal overføring av data har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse og sikkerhet. Beskyttelsene vi bruker for å beskytte disse overføringene inkluderer standard kontraktuelle klausuler validert av EU-kommisjonen.
  • Hvis dine personopplysninger overføres til et offentlig organ, vil vi informere deg på overføringstidspunktet.

Hvor lenge lagrer vi din personlige informasjon?

SBM forplikter seg til kun å beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gi deg all informasjon og dokumentasjon du trenger. Når dette målet er oppnådd, vil dataene dine bli slettet.

Hva er SBMs retningslinjer for informasjonskapsler?

Under ditt besøk på denne nettsiden kan informasjonskapsler og andre sporingsverktøy installeres eller brukes for å få tilgang til informasjonen i terminalutstyret ditt.
Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel er et stykke informasjon som lastes ned til datamaskinen din, telefonen din eller annen enhet som du bruker når du besøker et nettsted. Den inneholder flere detaljer om dine preferanser og tidligere handlinger.
Hvilke informasjonskapsler bruker vi?
Vi bruker obligatoriske informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere som det skal. Type Navn Hensikt Lagringsperiode Påbudt, bindende SAMTYKKE TIL COOKIES Lagre valgene dine for samtykke til informasjonskapsler 395 dager Vi bruker også informasjonskapsler som gjør oss i stand til å forbedre ytelsen til nettstedet. Type Navn Hensikt Lagringsperiode Statistikk _ga Google Analytics er et nettanalyseverktøy fra Google som gjør det mulig for eiere av nettsteder og applikasjoner å bedre forstå brukeratferd. Verktøyet bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon og generere trafikkrapporter (antall besøk, tid brukt på nettsiden, gjennomsnittlig antall sider som vises, enhet og nettleser brukt, geografisk plassering), trafikkopprinnelse (kilder som fører til besøk) og navigasjon (sider). vises, handlinger utført). 390 dager Statistikk _gid 24 timer Statistikk _gat_UA- 390 dager Til slutt bruker vi informasjonskapsler for markedsføringsformål. Type Navn Hensikt Lagringsperiode Markedsføring YSC Lagrer en identifikator for å føre statistikk over YouTube-videoer som er sett av brukeren. 5.986 dager. Markedsføring test_informasjonskapsel Lar deg sjekke om brukerens nettleser er kompatibel med informasjonskapsler. 180 dager Markedsføring SAMTYKKE Registrerer anonym statistikk, for eksempel hvor mange ganger en video har blitt sett og hvilke innstillinger som har blitt brukt for å se videoen. Ingen sensitiv informasjon samles inn med mindre du logger på Google-kontoen din. I så fall er valgene dine knyttet til kontoen din, for eksempel hvis du klikker «Liker» på en video. 5.986 dager. Markedsføring VISITOR_INFO1_LIVE Prøver å estimere brukernes båndbredde på sider med innebygde YouTube-videoer. 180 dager Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil du bli bedt om å akseptere eller nekte bruken av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som er obligatoriske for at nettstedet skal fungere som det skal, krever ikke ditt samtykke. Når det gjelder de andre informasjonskapslene, lagres din godkjenning eller avslag i en teknisk informasjonskapsel som lagres i nettleseren din. Du kan endre når som helst ved å klikke på “Cookies”-knappen nederst på siden. Nyvalget vil da bli vurdert og prioritert.

Hvilke rettigheter har du?

Vi har en forpliktelse til å respektere dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger.
Rett til tilgang
Du har rett til innsyn, som gjør det mulig for deg å motta en bekreftelse på om dine personopplysninger behandles eller ikke og annen tilleggsinformasjon.
Rett til korrigering
Du har rett til å be om retting av dine personopplysninger, dvs. å supplere de av dine personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller utdaterte.
Rett til å slette
Du har rett til å slette, noe som gjør det mulig for deg å be om at vi sletter dine personopplysninger på følgende betingelser:
  • Din personlige informasjon er ikke lenger nødvendig for formålene vi har behandlet den for.
  • Du tilbakekaller samtykket du tidligere ga oss til å behandle dine personopplysninger, forutsatt at det ikke er noe annet juridisk grunnlag for oss å fortsette behandlingen.
  • Du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger for utforskningsformål.
  • Personopplysningene dine behandles ikke lovlig.
  • Personopplysningene dine må slettes for å overholde gjeldende lov.
Hvis ingen av betingelsene ovenfor er oppfylt, vil ikke SBM kunne svare positivt på forespørselen din. Dette gjelder dersom vi er forpliktet til å beholde opplysningene dine for å oppfylle en juridisk forpliktelse.
Rett til dataportabilitet
Du har rett til å kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg eller at de overføres til en annen personopplysningsansvarlig i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format.
Rett til å protestere
Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst under visse omstendigheter.
Rett til å trekke tilbake samtykke
Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst dersom grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er et slikt samtykke. SBM vil da stanse behandlingen av dine personopplysninger uten å påvirke noen tidligere tiltak som du har godtatt.
Rett til å opprette instruksjoner etter din død
Du har rett til å fastsette spesielle instrukser om lagring, sletting og overføring av dine personopplysninger etter din død. Disse instruksjonene vil kun gjelde for behandlingen utført av oss og er begrenset i den grad.

Hvordan kan du hevde dine rettigheter?

For å hevde rettighetene dine kan du kontakte personvernansvarlig via e-post på følgende adresse: privacy@sbm-company.com . Forespørselen din må ledsages av en kopi av identitetsdokumentet ditt (identitetskort eller pass) som vil bli brukt til å bevise din identitet og imøtekomme forespørselen din. SBM forbeholder seg retten til å avvise ethvert misbruk av denne rettigheten, spesielt hvis forespørselen er ubegrunnet eller urimelig, spesielt på grunn av dens pågående natur. Hvis du, etter å ha kontaktet oss, føler at rettighetene dine ikke er respektert, kan du sende inn en klage til den kompetente nasjonale myndigheten i ditt land her .