Kvitt Maurspray

Allsidig maurspray mot krypende insekter

  • Allsidig maurspray
  • Mot maur, saksedyr, skrukketroll og sølvkre
  • Pumpespray – ingen lukt
  • Sammensetning: Deltamethrin 0,015%
Tilgjengelige størrelser:
  • 500 ml

Når

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

September

Oktober

November

Desember

April

Mai

Juni

Juli

August

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

Februar

Mars

September

Oktober

November

Desember

April

Mai

Juni

Juli

Augusti

Optimal bruk

Mulig bruk

Passer ikke

Beskrivelse

Mot maur, saksedyr, skrukketroll, sølvkre og edderkopper. Brukes der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser. Insektene dør etter kort tid ved direkte kontakt med middelet eller ved kontakt med behandlede overflater. Virker lenge.

Bruk

Påføringsmetode: Sprøyting

Brukes når insektene er sjenerende. Spray der insektene ferdes, f.eks. i sprekker ved gulvlister, rundt vann- og avløpsrør, på terrasser o.l.

• lnnendørs på små, avgrensede områder der insekter gjem­mer og beveger seg (i sprekker og hulrom eller punktvis behandling bak panel, under kjøleskap, rundt vindusrammer osv.). Utendørs på små, avgrensede og beskyllede områder (I.eks. under blomsterpotter, gulvplanker, hageredskap osv.).
• Skal ikke brukes på et større område enn 2 m2 innendørs og 2 m2 utendørs per måned i opptil maksimalt 11 måneder per år. (Behandling av en overflate på 2 m2 tilsvarer 100 jevnt fordelte pumpinger.) lnsektet dør i løpet av 1 time. Virker i opptil 6 uker. Effekten er imidlertid av­hengig av egenskaper ved den behandlede overflaten.
• Produktet er klart til bruk. Bruk klar til bruk­pumpeflasken. Ristes godt før bruk. Spray makslmalt 5 ml av produktet per 32 x 32 cm (5 pumpinger). Prøv på et mindre område først for å være sikker på at det ikke setter flekker.
• For bekjempelse av krypende insekter og skrukketroll brukes produktet bare på små, avgrensede områder i og rundt bygninger der insekter gjemmer og beveger seg (sprekker og hulrom, bak panel, under kjøleskap, rundt vindusrammer osv.). Behandlede over­flater skal ikke rengjøres før den anbefalte behandlingen er fullført. For enkelte insektarter kan fjerning av mat­kilder hindre nytt angrep. For direkte og rask utryddelse pump 1 gang fra 30 cm avstand.
Du får optimale resultater ved bruk i månedene: April – August , men du kan også få resultater ved bruk i September – Mars.

Registreringsinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Relaterte produkter