Trim Blå

Klorfri gjødsel til alle hagens vekster

  • Sammensetning: NPK 12-3-15
  • Grunngjødsel til alle vekster
  • Inneholder alle næringsstoffer
  • Klorfri
Tilgjengelige størrelser:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Beskrivelse

Trim blå er en samgranulert grunngjødsel som inneholder de nødvendige makro- og mikronæringsstoffer plantene trenger for god vekst og utvikling. Samgranulert betyr at hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle næringsstoffer og sikrer en jevn fordeling av disse. Trim blå tilføres flere ganger i løpet av vekstsesongen.

Bruk

Påføringsmetod: Spre
Kan brukes til alle hagens vekster som prydvekster, grønnsaker, frukt og bær. Blåkorn kan tilføres flere ganger i løpet av vekstsesongen.
Du får optimale resultater ved bruk i månedene: Mars til August, men du kan også få resultater ved bruk i under September.

Dosering:
Plen
Grunngjødsling ved nyanlegg: 15–20 kg pr 100 m2 ved såing om våren og 10–15 kg pr 100 m2 ved såing om høsten. Arbeides 10–15 cm ned i jorden før såing. Gjødsling av eksisterende plen: 2,5 kg pr 100 m2 3–5 ganger i perioden mars/april – aug/sept i forbindelse med regn eller vanning.

Prydplanter
Roser: 60-70 g pr m2 tidlig om våren, 30–40 g pr m2 i juni. Bed: 50-60 g pr m2 om våren, 30-40 g pr m2 i løpet av sommeren.
Blomsterløk: 40 g pr m2 arbeides ned i jorden før legging om høsten og 20 g pr m2 strøs på tidlig om våren.
Busker og trær: 60-100 g pr m2 tidlig om våren. For trær beregnes arealet til de ytterste grener.

Kjøkkenhagen
Grønnsaker: 100 g pr m2 arbeides ned i jorden før såing eller planting. I løpet av sommeren kan det overgjødsles med 50-100 g pr m2. Den største mengden gis til kålvekster, purre og selleri.
Poteter: 100 g pr m2 arbeides ned i jorden før setting.
Frukt og bær Jordbær: 50-60 g pr m2 før planting og etter høsting.
Bærbusker: 60-100 g pr m2 tidlig om våren og i slutten av juni.
Frukttrær: 80-120 g pr m2 tidlig om våren og i slutten av juni. Arealet beregnes til de ytterste grenene.

Relaterte produkter